Werking

In dit gedeelte vindt u meer informatie over de werking van Wooncollectief

Werking
Wooncollectief maakt gebruik van een poolingsysteem. De leden storten maandelijks een vooraf bepaald bedrag aan de vzw. Hierdoor stijgen de reserves van de vzw. Op die manier wordt het makkelijker een bepaald bedrag bijeen te sparen dan indien iedereen apart zou sparen. Ieder lid krijgt een plek op de wachtlijst. Deze plek wordt bepaald door verschillende criteria waaronder hoogte van de bijdrage, periode dat u al bijdraagt, armoederisico, etc...
Wanneer er voldoende middelen zijn verzameld, wordt de persoon die bovenaan op de lijst staat gecontacteerd om naar de gewenste woning te zoeken. Indien deze gevonden is en voldoet aan onze criteria (qua prijs en kwaliteit) dan stellen we een overeenkomst op waarin wordt bepaald wat de persoon in kwestie betaald aan vergoeding (dit hangt af van de wijze waarop de woning wordt verworven) aan de vzw. Naast deze vergoeding blijft de persoon in kwestie lidgeld aan de vzw totdat alle personen die mee hebben betaald aan de woning in kwestie ook een woning hebben kunnen verwerven via de vzw.

De woning
Wooncollectief vzw biedt verschillende mogelijkheden aan hoe de toekomstige woning in kwestie wordt aangeboden.
Huren
In deze situatie koopt de vzw het pand aan en verhuurt het aan de persoon in kwestie. Afhankelijk van de situatie kan er al dan niet geopteerd worden voor schuldfinanciering. Daarnaast kan ook worden gekeken of de woning in kwestie kan worden aangekocht via een vennootschap of niet.
De hoogte van huur is afhankelijk van enkele criteria zoals waarde van de woning, kosten verbonden aan krediet, etc...
Bij de berekening wordt ook rekening gehouden met de betaalde lidgelden en worden afgehouden van de waarde van de woning wat resulteert in een lagere huurprijs. 
Kopen
Leden hebben ook de mogelijkheid om een woning aan te kopen. In deze situatie is wooncollectief vzw een mede-investeerder en verkrijgt een bepaald percentage van de woning. Het percentage dat de vzw in de woning krijgt hangt af van de eigen inbreng. Ook hier wordt rekening gehouden met de lidgelden die door het lid in kwestie zijn betaald. Ook in deze situatie kan er al dan niet met een vennootschap worden gewerkt.
In ruil betaalt het lid een vergoeding voor de investering in het pand.
Erfpacht
Een andere mogelijkheid is dat er gebruik wordt gemaakt van een erfpacht. In deze situatie koopt de vzw de woning aan en verleent de bewoner een erfpacht aan voor een bepaalde periode. Het voordeel hiervan is dat in tegenstelling tot huur de pachter meer mogelijkheden heeft. Hij kan het bijvoorbeeld zelf verhuren of doorverkopen. Het voordeel voor de vzw is dat ze de woning in haar handen kan houden doordat ze niet verkocht kan worden (enkel het zakenrecht kan verkocht worden) en zo kan blijven inzetten op betaalbaar wonen. In ruil betaalt de pachter een jaarlijks canon (vergoeding) aan de vzw.
Het is ook mogelijk dat de vzw zelf een erfpacht aangaat om aan een woning te geraken die ze nadien kan verhuren.