My home

Een eigen woning. Voor vele mensen blijft het een droom om op een bepaald moment hun eigen stekje te verwerven. Doordat de vastgoedprijzen de laatste jaren zeer sterk zijn gestegen (meer dan het gemiddelde inkomen) en door de verstrengde kredietvoorwaarden van banken moeten mensen een steeds grotere eigen inbreng op tafel leggen wat voor velen niet altijd haalbaar is. In sommige gevallen kunnen ouders over de brug komen door dit kapitaal te verstrekken, maar niet voor iedereen is dit een oplossing, omdat er verschillende kinderen in het gezin zijn of opdat de ouders ook niet over de benodigde middelen beschikken.

Gelukkig heeft Bellerophon hiervoor een oplossing. Wij bieden namelijk verschillende mogelijkheden aan zodat personen die momenteel niet de nodige eigen middelen hebben toch een hypothecair krediet kunnen afsluiten om de woning van hun dromen aan te kopen. Hieronder vindt u de verschillende formules die wij aanbieden. Heeft u interesse, aarzel dan niet om ons te contacteren.
Standaard waarborg
In deze formule sluit Bellerophon een overeenkomst met de bank die het hypothecair krediet zal verlenen. We zullen het benodigde bedrag op een termijnrekening storten waardoor de bank een volwaardige borg heeft en het bedrag dat overeenkomt met de borg uitlenen aan de persoon in kwestie. Voor deze terbeschikkingstelling betaalt de persoon in kwestie een vergoeding aan Bellerophon. Naarmate het krediet afbetaald wordt, zal de waarborg verminderen en ook de vergoeding die verschuldigd is, zal afnemen. De afbetalingsmodaliteiten (maw welk deel van de aflossingen wordt gebruikt om het bedrag van de waarborg te verminderen) zullen worden vastgelegd met de bank.
My home (Mede-aankoop)
Bij My home treedt Bellerophon op als een investeerder. Bij de aankoop van een woning zullen wij een deel van het benodige bedrag op tafel leggen zodat de bank het hypothecair krediet zal verlenen. In ruil wordt Bellerophon gedeeltelijk eigenaar (aankoop in onverdeeldheid) van de woning en vragen wij een vergoeding voor deze investering. Het voordeel van deze oplossing is dat er minder moet ontleent worden bij de bank. Dit houdt wel in dat bij de verkoop een deel van de verkoopprijs terugvloeit naar Bellerophon als mede-eigenaar.