FAQ

Is het mogelijk als om eruit te stappen en de gelden terug te krijgen?
Eens je bent aangesloten en bijdragen hebt betaald is het niet mogelijk om deze terug te krijgen van de organisatie. Wat wel mogelijk is is dat je recht op een woning door verkoopt aan een andere persoon. Op die manier verkrijgt die persoon dan het recht op een woning en u de opbrengst.

Welke criteria spelen een rol voor de volgorde op de lijst om een woning te krijgen?
Dit hangt sterk af van verschillende parameters. Dit hangt oa van tijdstip van inschrijving, de betaalde bijdragen, etc...

Wat is de minimale bijdrage die per maand betaald moet worden om deel te nemen aan het project?
1 euro per maand. De reden waarom we deze grens zo laag mogelijk leggen is om ervoor te zorgen dat ook mensen die het niet breed hebben, kunnen deelnemen aan ons project.

Hoe lang duurt het voordat een woning beschikbaar wordt?
Dit is moeilijk te zeggen, omdat dit onderhevig is aan verschillende parameters zoals bestaande reserves, plaats op de lijst, bijdrageniveau, aankoopprijs van het goed, etc...

Hoe lang moet ik bijdragen?
Dit 
hangt af van verschillende factoren waaronder de tijd die nodig om het benodigde kapitaal voor de woning te verzamelen, maar ook het aantal mensen dat heeft bijgedragen tot dat kapitaal. De bijdragen blijven doorlopen totdat al de personen die een bijdrage hebben geleverd zijn geholpen.

Kan ik het lidmaatschap van Wooncollectief vzw vroegtijdig opzeggen?
Hoewel  we dit ten zeerste afraden is dit mogelijk. Hoe echter wel rekening met de volgende spelregels. Er is een opzeg van twee maanden (maw u moet nog twee maanden de vastgelegde bijdragen betalen). Bovendien betekent dit dat helemaal onderaan de wachtlijst komt te staan.
Hou er rekening mee dat indien u een woningproject aanvaardt, u niet kan verzaken aan de bijdrages die u nadien nog moet betalen. Dit om ervoor te zorgen dat de solidariteit van het fonds in stand wordt gehouden. De enige manier om te verzaken aan de verplichting is dat u uw woonproject weer afstaat aan de vzw (de modaliteiten zijn afhankelijk van het type overeenkomst dat is afgesloten).