FAQ Bellerophon

Algemene vragen

Bieden jullie ristorno's aan jullie aandeelhouders?
Ja. Personen die aandeelhouder zijn, kunnen genieten van een lagere interest/vergoeding bij het gebruik van onze diensten. Voor meer informatie, gelieve ons te contacteren.

Vragen waarborg aankoop eigen woning

Komen personen die vastgoed willen aankopen als investering willen aankopen in aanmerking voor de waarborg?
Nee, de waarborgen die wij verlenen zijn enkel bedoeld voor personen die een eigen woning willen aankopen.

Ik heb al reeds een eigen woning, maar wil graag een grotere woning aankopen. Kom ik in aanmerking?
Ja, we verlenen ook waarborgen voor personen die een grotere woning willen aankopen.

Welke vergoeding moet ik betalen voor jullie dienst?
Dit hangt af van enkele criteria zoals de hoogte van het bedrag en de gekozen formule dus dit hangt af van dossier tot dossier. Reken toch op een jaarlijkse vergoeding van 3-6% van het uitstaande bedrag.

Welk % nemen jullie in de woning bij de formule mede-aankoop?
Dit hangt af van de grootte van het bedrag dat moet geïnvesteerd moeten worden alsook de waarde van de woning. Daarnaast betaalt u ook nog een jaarlijkse beschikbaarheidsvergoeding van 2-3%.

Kan ik in het geval van my home, het aandeel dat Bellerophon bezit van de woning op een later tijdstip terugkopen?
Dit is perfect mogelijk. De prijs dat u hiervoor moet betalen hangt af wat contractueel is afgesproken. Gelieve ons te contacteren als u exact wilt weten wat u zou moeten betalen bij een aankoop.


Vragen investeerders

Waarom de limiet van maximum 500.000 euro voor het ophalen van kapitaal en een max van 5000 EUR per aandeelhouder?
Om te vermijden dat Bellerophon verplicht is een prospectus op te stellen, maken we gebruik van een uitzondering in de prospectuswetgeving. Die stelt dat er geen prospectus moet worden opgesteld als het bedrag van de aanbieding lager ligt dan 500.000 euro en max 5000 EUR.

Wordt de waarde van de aandelen aangepast?
Nee, de aandelen behouden hun nominale waarde (75 euro per aandeel), tenzij bij een faillisement waardoor de waarde veel lager kan uitkomen.

Welk rendement kan ik verwachten?
Bellerophon streeft er naar om middellange termijn een rendement van 2,5-3% te halen.

Is Bellerophon een veilige belegging?
De coöperatieve aandelen van Bellerophon zijn natuurlijk risicokapitaal wat ook betekent dat u uw investering gedeeltelijk of helemaal kan verliezen indien de vennootschap niet goed draait. Dit gezegd zijnde hanteren wij bij Bellerophon een voorzichtige investeringspolitiek met de nodige buffers om verliezen te vermijden en voor duurzame winst te gaan.

Komen de aandelen van Bellerophon in aanmerking voor de tax-shelter voor startende ondernemingen?
De aandelen van Bellerophon komen 
NIET in aanmerking voor de tax-shelter.

Wat is het minimale bedrag om te investeren via een win-win lening aan Bellerophon?
​250 euro.